Opleidingscommissie

Opleidingscommissie

Een van onze doelen is het verbeteren van de communicatie tussen de studenten en de opleiding Bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam, om op die manier ons onderwijs te verbeteren. Daarom neemt (een gedeelte van) het bestuur zitting in de opleidingscommissie van bedrijfseconomie aan de HvA. De opleidingscommissie heeft als taak advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, de uitvoering daarvan jaarlijks te beoordelen en gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het management van de opleiding.

Door zitting te nemen in deze commissie streven wij ernaar om onze leden meer betrokken te maken bij het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding Bedrijfseconomie en de kwaliteit van de HvA. Op deze manier kunnen we met z’n allen actief ons onderwijs tot een hoger niveau tillen!

Heb jij op/aanmerkingen over de studie of is er iets voorgevallen wat jij graag anders had willen zien? Mail ons op info@svbeadam.nl en wij zullen zorgen dat het bij het management van de opleiding komt!